Projekotwanie balustrady z PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu do urzędu oprócz kilku wypadków.

Konstrukcja sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Balustrady plastykowe na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia plastikowe na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji sztachety PCV na plot i bramkę ze sztachet potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane sztachety z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak planowane plotki plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements